Facebook

Sözlük

international

adjective

Türkçe'si uluslararası
Tür adjective
Örnek Cümle
In the article it is explained how international aid to developing countries has grown over the last few years.
Makalede, gelişmekte olan ülkelere yapılan uluslararası yardımın son birkaç yıl içinde ne denli arttığı açıklanmaktadır.