Facebook

Sözlük

international

adjective

Türkçe'si uluslararası
Tür adjective
Örnek Cümle
Amnesty International says that Iraqis have mademany - so far mostly unsubstantiated - charges ofabuse against both British and American soldiers.
Uluslararası Af Örgütü, Iraklıların, hem İngiliz hem de Amerikan askerlerine karşı bugüne kadar çoğu kanıtlanmamış pek çok su istimal suçlamasında bulunduklarını söylemektedir.