Facebook

Sözlük

internationally

adverb

Türkçe'siuluslararası açıdan
Türadverb

Alternatif öneriler:

internationalinternationalism