Facebook

Sözlük

interpret

verb

Türkçe'si yorumlamak,çevirmek
Tür verb
Örnek Cümle
Her reply to my direct question was so ambiguous that I didn’t know how to interpret it.
Benim dolambaçsız soruma verdiği yanıt o kadar belirsizdi ki nasıl yorumlayacağımı bilemedim.