Facebook

Sözlük

interpreted

adjective

Türkçe'si yorumlanmış
Tür adjective
Örnek Cümle
Yilmaz told reporters that a meeting with Klerides did not take place because it would have been interpreted as an official event by the Greek- Cypriots.
Yılmaz gazetecilere Kleridesle bir buluşmanın Kıbrıs Rumlarınca resmi bir olay olarak yorumlanacağından dolayı olmadığını söyledi.