Facebook

Sözlük

interpreting

noun

Türkçe'sitercümanlık
Türnoun
Örnek Cümle
That is, the opinions of the experimenters must enter into the gathering and interpreting of data as little as possible.
Üçüncüsü,işlemler yinelenebilir olmalıdır.