Facebook

Sözlük

intimacy

noun

Türkçe'sisamimilik
Türnoun
Örnek Cümle
While a huge factor of emotional intimacy is the ability to connect with the other person, independence is also important to foster emotional intimacy.
Duygusal samimiyetin büyük bir faktörü diğer bir insanla bağlantı kurma kabiliyeti olsa da bağımsızlık duygusal samimiyeti güçlendirmek için ayrıca önemlidir.

Alternatif öneriler:

intimateintimatelyintimation