Facebook

Sözlük

into

preposition

Türkçe'si -e , - a (içine doğru)
Tür preposition
Örnek Cümle
Some of the radiation is absorbed by the Earth and some is radiated back into the atmosphere.
Radyasyonun bir bölümü yeryüzü tarafından emilir, bir bölümü ise radyasyon olarak atmosfere döner.