Facebook

Sözlük

introduce

verb

Türkçe'siortaya koymak, tanıştırmak
Türverb
Örnek Cümle
Our guests had met before, so we didn't need to introduce them to one another.
Misafirlerimiz daha önce karşılaşmış olduklarından bizim onları birbirleriyle tanıştırmamıza gerek kalmadı.