Facebook

Sözlük

invariably

adverb

Türkçe'si aynı şekilde, daima
Tür adverb
Örnek Cümle
A decline in moral values invariably leads to decadence in society.
Ahlak değerlerindeki çöküş, daima toplumda yozlaşmaya yol açar.