Facebook

Sözlük

invasion

noun

Türkçe'si istila
Tür noun
Örnek Cümle
When the Mongol invasion started, the Uyghurs, realizing that resistance was futile , submitted willingly to Gengis Khan.
Moğol istilası başlayınca, direnişin boşuna olduğunu anlayan Uygurlar, Cengiz Han'a isteyerek teslim oldular.