Facebook

Sözlük

invention

noun

Türkçe'siicat
Türnoun
Örnek Cümle
The invention of writing is an important event in the history of civilization.
Yazının icadı uygarlık tarihinde önemli bir olaydır.