Facebook

Sözlük

invest

verb

Türkçe'siyatırım yapmak
Türverb
Örnek Cümle
Large European and Korean companies from various sectors have decided to invest in the poorer northeastern region of Brazil.
Değişik sektörlerden büyük Avrupa ve Kore şirketleri Brezilya’nın daha yoksul olan kuzeydoğu bölgesine yatırım yapmaya karar verdi.