Facebook

Sözlük

investment

noun

Türkçe'si yatırım
Tür noun
Örnek Cümle
UBS, the Swiss investment bank, estimates that petrodollars, mostly channelled through Asia and Europe, are funding two fifths of the US current deficit.
İsviçre yatırım bankası UBS, çoğunlukla Asya ve Avrupa üzerinden kanalize edilen petrol dolarlarının, ABD carî açığının beşte ikisini finanse ettiğini tahmin etmektedir.

Alternatif öneriler:

investinvest in