Facebook

Sözlük

investment

noun

Türkçe'si yatırım
Tür noun
Örnek Cümle
Globalization is a term driven by international trade and foreign investment that views the entire world as a single market.
Küreselleşme, tüm dünyayı tek bir pazar olarak gören uluslararası ticaret ve yabancı yatırım tarafından yürütülen bir terimdir.

Alternatif öneriler:

investinvest in