Facebook

Sözlük

involuntary

adjective

Türkçe'siistenilmeden yapılan
Türadjective