Facebook

Sözlük

involved

adjective

Türkçe'sialakalı, ilgili
Türadjective
Örnek Cümle
The newspapers allege that the politician resigned because he was involved in a scandal.
Gazeteler politikacının, bir skandala karıştığı için istifa ettiğini iddia ediyorlar.

Alternatif öneriler:

involveinvolve ininvolvement