Facebook

Sözlük

iron

verb

Türkçe'si ütü yapmak
Tür verb
Örnek Cümle
The anemia caused by load poisoning may be mistaken for a simple iron deficiency and, as a result, may be incorrectly treated.
Kurşun zehirlenmesinin yol açtığı kansızlık, yanlışlıkla , basit bir demir eksikliği olarak algılanabilir ve bunun sonucu olarak yanlış tedavi edilebilir.

noun

Türkçe'si ütü; demir
Tür noun
Örnek Cümle
Only iron and a few other materials such as cobalt and nickel show strong magnetic effects.
Sadece demir ve kobalt ile nikel gibi diğer birkaç madde güçlü manyetik etkiler gösterir.