Facebook

Sözlük

iron

verb

Türkçe'si ütü yapmak
Tür verb
Örnek Cümle
Most of the iron reservoirs of the country are concentrated in central Anatolia.
Ülkenin demir yataklarının çoğu Orta Anadolu'da toplanmıştır.

noun

Türkçe'si ütü; demir
Tür noun