Facebook

Sözlük

irrigation

noun

Türkçe'sisulama
Türnoun
Örnek Cümle
The first banks to provide support for the irrigation project were the private sector ones.
Sulama projesi için destek sağlayan ilk bankalar özel sektör bankalarıydı.

Alternatif öneriler:

irrigateunirrigated