Facebook

Sözlük

isolated

adjective

Türkçe'siizole,ıssız,soyutlanmış
Türadjective
Örnek Cümle
Nucleic acids were first isolated from white blood corpuscles and fish sperm by the Swiss biochemist Miescher in a remarkable series of investigations which began in 1869.
Nükleik asitler, ilk kez, 1869'da başlayan dikkate değer bir dizi araştırmada, İsviçreli biyokimyacı Miescher tarafından akyuvarlardan ve balık sperminden izole edilmiştir.

Alternatif öneriler:

isolateisolation