Facebook

Sözlük

issue

verb

Türkçe'siresmen bildirmek; dağıtmak
Türverb
Örnek Cümle
The next important issue to improve memory space and concentration could be the electrical power of beneficial considering.
Bellek alan ve konsantrasyonu geliştirmek için bir sonraki önemli konu, yararlı düşünmenin elektriksel güç olabilir.

noun

Türkçe'sikonu,sorun
Türnoun
Örnek Cümle
Public opinion polling aims to obtain a close-to-exact analysis of the distribution of opinions on any issue within a specific population.
Kamuoyu yoklamaları, belli bir topluluk içinde, herhangi bir konudaki görüşlerin dağılımının tama yakın bir analizini elde etmeyi amaçlar.

Alternatif öneriler:

at issuetissue