Facebook

Sözlük

issue

verb

Türkçe'si resmen bildirmek; dağıtmak
Tür verb
Örnek Cümle
Public opinion polling aims to obtain a close-to-exact analysis of the distribution of opinions on any issue within a specific population.
Kamuoyu yoklamaları, belli bir topluluk içinde, herhangi bir konudaki görüşlerin dağılımının tama yakın bir analizini elde etmeyi amaçlar.

noun

Türkçe'si konu,sorun
Tür noun
Örnek Cümle
For the first time this century, a summit conference will convene to discuss an issue other than war or the economy.
Bu yüzyıl ilk kez savaş veya ekonomi dışında bir konuyu tartışmak üzere bir zirve konferansı toplanacak.