Facebook

Sözlük

issue

verb

Türkçe'si resmen bildirmek; dağıtmak
Tür verb
Örnek Cümle
Global warming has been an important issue for some time now, but only became truly serious as of a few years ago.
Küresel ısınma bir süredir önemli bir sorun olmuştur fakat sadece bir kaç yıl öncesine kadar tam anlamıyla ciddi olmuştur.

noun

Türkçe'si konu,sorun
Tür noun
Örnek Cümle
The main issue in the Russian economy this year is whether or not interest rates can be held at the 25% average envisaged in the budget.
Bu yıl Rus ekonomisindeki ana sorun, faiz oranlarının bütçede öngörülen %25 ortalamasında tutulup tutulamayacağıdır.