Facebook

Sözlük

issue

verb

Türkçe'si resmen bildirmek; dağıtmak
Tür verb
Örnek Cümle
He clarified the issue describing it in a different way.
Farklı bir şekilde tanımlayarak konuyu netleştirdi.

noun

Türkçe'si konu,sorun
Tür noun
Örnek Cümle
It is a well known fact that addiction is a psychological issue that affects the control over personal activities and social behaviour.
Bağımlılığın, kişisel faaliyetler ve sosyal davranışlar üzerindeki kontrolünü etkileyen psikolojik bir sorun olduğu bilinen bir gerçektir.