Facebook

Sözlük

issue

verb

Türkçe'siresmen bildirmek; dağıtmak
Türverb
Örnek Cümle
The main issue in the Russian economy this year is whether or not interest rates can be held at the 25% average envisaged in the budget.
Bu yıl Rus ekonomisindeki ana sorun, faiz oranlarının bütçede öngörülen %25 ortalamasında tutulup tutulamayacağıdır.

noun

Türkçe'sikonu,sorun
Türnoun
Örnek Cümle
Public opinion polling aims to obtain a close-to-exact analysis of the distribution of opinions on any issue within a specific population.
Kamuoyu yoklamaları, belli bir topluluk içinde, herhangi bir konudaki görüşlerin dağılımının tama yakın bir analizini elde etmeyi amaçlar.

Alternatif öneriler:

at issuetissue