Facebook

Sözlük

issue

verb

Türkçe'si resmen bildirmek; dağıtmak
Tür verb
Örnek Cümle
Public opinion polling aims to obtain a close-to-exact analysis of the distribution of opinions on any issue within a specific population.
Kamuoyu yoklamaları, belli bir topluluk içinde, herhangi bir konudaki görüşlerin dağılımının tama yakın bir analizini elde etmeyi amaçlar.

noun

Türkçe'si konu,sorun
Tür noun
Örnek Cümle
He clarified the issue describing it in a different way.
Farklı bir şekilde tanımlayarak konuyu netleştirdi.