Facebook

Sözlük

it

pronoun

Türkçe'si o, onu
Tür pronoun
Örnek Cümle
There are plenty of difficult questions to ask as to what the characteristics of evidence are and how it is interpreted.
Kanıtın özelliklerinin ne olduğuna ve nasıl yorumlandığına dair birçok zor soru vardır.