Facebook

Sözlük

joined

adjective

Türkçe'sibirleştirilmiş
Türadjective
Örnek Cümle
Iceland, which was an independent republic from 930 to 1262 when it joined with Norway, regained its independence in 1944.
930’dan Norveç’le birleştiği 1262’ye kadar bağımsız bir cumhuriyet olan İzlanda, bağımsızlığını 1944 yılında geri kazandı.