Facebook

Sözlük

joined

adjective

Türkçe'sibirleştirilmiş
Türadjective
Örnek Cümle
At the start of World War I, Romania proclaimed its neutrality, but later joined the war against Germany and her allies.
I. Dünya Savaşı’nın başında Romanya tarafsızlığını ilân etti; ancak, daha sonra Almanya ve müttefiklerine karşı savaşa katıldı.