Facebook

Sözlük

joint

adjective

Türkçe'si ortak
Tür adjective
Örnek Cümle
The prime symptom of frozen shoulder is stiffness of joint which restricts simple movements.
Donmuş omuzun birincil belirtisi basit hareketleri kısıtlayan eklemlerin tutulmasıdır.

noun

Türkçe'si eklem, ek
Tür noun
Örnek Cümle
The prime symptom of frozen shoulder is stiffness of joint which restricts simple movements.
Donmuş omuzun birincil belirtisi basit hareketleri kısıtlayan eklemlerin tutulmasıdır.

Alternatif öneriler:

joinjoin in