Facebook

Sözlük

joint

adjective

Türkçe'si ortak
Tür adjective
Örnek Cümle
The decision was taken unanimously in the joint session of the Grand National Assembly.
Karar, Büyük Millet Meclisi'nin yaptığı birleşik oturumda oy birliği ile alındı.

noun

Türkçe'si eklem, ek
Tür noun
Örnek Cümle
One of the biggest reasons that many people begin going to the chiropractor, is it allows them to improve their joint health.
Birçok insanın masöre gitmeye başlamasının en büyük sebeplerinden biri, eklem sağlıklarını iyileştirmeye olanak sağlamasıdır.

Alternatif öneriler:

joinjoin in