Facebook

Sözlük

just as

connector

Türkçe'si tıpkı...gibi | tam...iken
Tür connector
Örnek Cümle
Scientists have known since 2004 that wind farms kill bats, just as they kill birds, even though the flying mammals are able to avoid them.
Bilim adamları 2004'ten beri uçan memelilerin onlardan kaçabilmesine rağmen tıpkı kuşları öldürdükleri gibi rüzgar santralinin de yarasaları öldürdüğünü biliyor.