Facebook

Sözlük

just like

prepositional phrase

Türkçe'sigibi
Türprepositional phrase
Örnek Cümle
Just like the farmer today, the primitive shepherd kept record of his flock boy counting the animals.
Bugünün çiftçisi gibi, ilkel çoban, hayvanlarını sayarak sürüsünün kaydını tutardı.

Alternatif öneriler:

just asjust in casejust so