Facebook

Sözlük

just like

prepositional phrase

Türkçe'si gibi
Tür prepositional phrase
Örnek Cümle
Just like the farmer today, the primitive shepherd kept record of his flock boy counting the animals.
Bugünün çiftçisi gibi, ilkel çoban, hayvanlarını sayarak sürüsünün kaydını tutardı.