Facebook

Sözlük

just

adjective

Türkçe'siadil, doğru
Türadjective
Örnek Cümle
Blows to the head often result in amnesia regarding the time just before and just after the accident.
Başa alınan darbeler çoğu zaman kazanın hemen öncesi ve hemen sonrasındaki dönemle ilgili olarak hafıza kaybına yol açar.

adverb

Türkçe'sisadece; biraz önce; tam olarak
Türadverb
Örnek Cümle
Thanks to many different sources of funding and scholarships, private schools are not just for those that are considered privileged.
Bir çok farklı fon bulma ve burslar sayesinde özel okullar artık ayrıcalıklı düşünenlerden değildir.