Facebook

Sözlük

just

adjective

Türkçe'si adil, doğru
Tür adjective
Örnek Cümle
The results are just going to be announced.
Sonuçlar hemen duyurulacak.

adverb

Türkçe'si sadece; biraz önce; tam olarak
Tür adverb
Örnek Cümle
As one may remember, the Japanese civil code, just like the education system, was basically adopted from that of the French.
Hatırlanacağı gibi, Japon medeni kanunu, tıpkı eğitim sistemi gibi temel olarak Fransızlardan alınmıştır.