Facebook

Sözlük

just

adjective

Türkçe'siadil, doğru
Türadjective
Örnek Cümle
The results are just going to be announced.
Sonuçlar hemen duyurulacak.

adverb

Türkçe'sisadece; biraz önce; tam olarak
Türadverb
Örnek Cümle
Diamonds are much coveted for their exquisite beauty, but the simple truth is that they are just compressed crystallized carbon.
Elmaslar, muhteşem güzellikleri için çok şiddetle arzu edilir, ancak basit gerçek şu ki onlar sadece sıkıştırılmış kristalize karbondur.