Facebook

Sözlük

justifiable

adjective

Türkçe'sisavunulabilir
Türadjective