Facebook

Sözlük

keen

adjective

Türkçe'siistekli,coşkulu,ilgili
Türadjective
Örnek Cümle
She must not be keen on it.
Herhalde ona merak duymuyor.

Alternatif öneriler:

keenlykeenness