Facebook

Sözlük

keep away

phrasal verb

Türkçe'si uzak durmak,uzak tutmak
Tür phrasal verb
Örnek Cümle
Regular exercises make you healthy and keep away all the disease and any type of stress.
Düzenli egzersizler sizi sağlıklı yapar ve tüm hastalıklardan ve stresin her türünden uzak tutar.