Facebook

Sözlük

keep down

phrasal verb

Türkçe'sikontrol altında tutmak,bastırmak
Türphrasal verb
Örnek Cümle
To keep down the costs factories must be placed near the mines.
Masraflardaki artışı önlemek için fabrikalar maden ocaklarının yakınına yerleştirilmelidir.