Facebook

Sözlük

keep up with

phrasal verb

Türkçe'si hızına yetişmek, ayak uydurmak
Tür phrasal verb
Örnek Cümle
It is almost impossible for an underdeveloped country to try to keep up with the speed of constantly advancing technology.
Gelişmemiş bir ülke için sürekli ilerleyen teknolojinin hızına yetişmeye çalışmak neredeyse imkânsızdır.