Facebook

Sözlük

keep

verb

Türkçe'si tutmak; saklamak, bulundurmak; yapmaya devam etmek
Tür verb
Örnek Cümle
In many-celled animals, hormones regulate growth, keep muscles in condition and perform many similar tasks.
Çok hücreli hayvanlarda hormonlar büyümeyi düzenler, kasları formda tutar ve benzeri daha birçok görevi yerine getirir.