Facebook

Sözlük

key

adjective

Türkçe'sitemel,esas
Türadjective
Örnek Cümle
A key problem throughout Japan's long years of economic stagnation has been that the government and the central bank have been at odds.
Japonya'nın uzun yıllar devam eden ekonomik durgunluk dönemindeki temel sorunu, hükümet ile merkez Bankasının arasının açık olmasıdır

noun

Türkçe'sianahtar; tuş
Türnoun
Örnek Cümle
Sustainable development is a key concept that needs to be analysed and debated before it can be implemented by the underdeveloped countries in the world.
Sürdürülebilir gelişme, dünyadaki az gelişmiş ülkelerce uygulanmadan önce, irdelenmesi ve tartışılması gereken bir kavramdır .