Facebook

Sözlük

key

adjective

Türkçe'si temel,esas
Tür adjective
Örnek Cümle
Sustainable development is a key concept that needs to be analysed and debated before it can be implemented by the underdeveloped countries in the world.
Sürdürülebilir gelişme, dünyadaki az gelişmiş ülkelerce uygulanmadan önce, irdelenmesi ve tartışılması gereken bir kavramdır .

noun

Türkçe'si anahtar; tuş
Tür noun
Örnek Cümle
Primary education has always been the key for a young pupil to set foot, out in the world.
İlköğretim eğitimi genellikle küçük öğrencilerin dünyaya açılmalarında anahtar olmuştur.