Facebook

Sözlük

key

adjective

Türkçe'si temel,esas
Tür adjective
Örnek Cümle
I have got a key to unlock this door.
Bu kapıyı açmak için bir anahtarım var.

noun

Türkçe'si anahtar; tuş
Tür noun
Örnek Cümle
Sustainable development is a key concept that needs to be analysed and debated before it can be implemented by the underdeveloped countries in the world.
Sürdürülebilir gelişme, dünyadaki az gelişmiş ülkelerce uygulanmadan önce, irdelenmesi ve tartışılması gereken bir kavramdır .