Facebook

Sözlük

key

adjective

Türkçe'sitemel,esas
Türadjective
Örnek Cümle
Patience, right attitude and hardwork are key to success in selecting a path for career and excelling in it.
Sabır, doğru tutum ve çok çalışma, kariyer yolu seçmede ve bunda mükemmelleşmede başarılı olmanın anahtarlarıdır.

noun

Türkçe'sianahtar; tuş
Türnoun
Örnek Cümle
Unfortunately, I only realised that I’d left the key inside after I’d pulled the door.
Ne yazık ki anahtarı içeride unuttuğumu ancak kapıyı çektikten sonra fark ettim.