Facebook

Sözlük

key

adjective

Türkçe'si temel,esas
Tür adjective
Örnek Cümle
A key skill for employees is the ability to manage their own work and control their career path.
İşçiler için esas beceri, kendi işlerini yönetme ve kariyer yollarını kontrol etme yeteneğidir.

noun

Türkçe'si anahtar; tuş
Tür noun
Örnek Cümle
Primary education has always been the key for a young pupil to set foot, out in the world.
İlköğretim eğitimi genellikle küçük öğrencilerin dünyaya açılmalarında anahtar olmuştur.