Facebook

Sözlük

key

adjective

Türkçe'si temel,esas
Tür adjective
Örnek Cümle
Primary education has always been the key for a young pupil to set foot, out in the world.
İlköğretim eğitimi genellikle küçük öğrencilerin dünyaya açılmalarında anahtar olmuştur.

noun

Türkçe'si anahtar; tuş
Tür noun
Örnek Cümle
Energy utilization has become the modern key to human progress.
Enerji kullanımı insanlığın ilerlemesinde yeni bir anahtar durumuna gelmiştir.