Facebook

Sözlük

kidney

noun

Türkçe'si böbrek
Tür noun
Örnek Cümle
Some symptoms of kidney stones are very similar to the symptoms of a urinary tract infection, especially in women.
Böbrek taşlarının bazı belirtileri özellikle kadınlarda idrar yollarının belirtileriyle benzerdir.