Facebook

Sözlük

kind

adjective

Türkçe'si kibar,nazik
Tür adjective
Örnek Cümle
One kind of pollution results from burning oil and coal in transport and in factories.
Kirlenmenin bir türü ulaşımda ve fabrika­larda petrol ve kömür yanmasının sonucudur.

noun

Türkçe'si tür,çeşit
Tür noun
Örnek Cümle
Critics have always stressed that reading a book should be a kind of conversation between the reader and the author.
Eleştirmenler, kitap okumanın, okuyucu ile yazar arasında bir tür sohbet olması gerektiğini hep vurgulamışlardır.