Facebook

Sözlük

kind

adjective

Türkçe'si kibar,nazik
Tür adjective
Örnek Cümle
In this latter sense, realism defines a literary method, a philosophical and political attitude, and a particular kind of subject matter.
yüzyılda, kabaca yüzyılın ortalarından son on yılına, yerine doğalcılık geçinceye değin uzanan, Fransa, İngiltere ve Amerika'da egemen romanda odaklanan, romantizme hiç değilse bir ölçüde tepki olarak ortaya çıkan akımla sınırlamak gerekir.

noun

Türkçe'si tür,çeşit
Tür noun
Örnek Cümle
Nowadays the metre is standardised by comparing it with another constant - the wavelength of a certain kind of light.
Ölçüm aletlerinin doğruluğu bu çubukla karşılaştırılarak denetlendi.