Facebook

Sözlük

kind

adjective

Türkçe'si kibar,nazik
Tür adjective
Örnek Cümle
One kind of pollution results from burning oil and coal in transport and in factories.
Kirlenmenin bir türü ulaşımda ve fabrika­larda petrol ve kömür yanmasının sonucudur.

noun

Türkçe'si tür,çeşit
Tür noun
Örnek Cümle
Our government has been determined to take some sensible precautions in order that this kind of disaster never happens again.
Hükumetimiz bu tür felaketin bir daha asla olmaması için bazı mantıklı önlemler almaya kararlıdır.