Facebook

Sözlük

kingdom

noun

Türkçe'si krallık,kraliyet
Tür noun
Örnek Cümle
Researchers have discovered that some traditional Asian and Arab medicines and cosmetics are causing lead poisoning among the Asian communities they studied in the United Kingdom and Kuwait, and may also be affecting children in parts of Asia, Africa and the Middle East.
Araştırmacılar, kimi geleneksel Asya ve Arap kökenli ilaçların ve kozmetiklerin Birleşik Krallık ve Kuveyt'te inceledikleri Asyalı topluluklarda kurşun zehirlenmesine neden olduğunu, Asya, Afrika ve Ortadoğunun kimi bölüm­lerinde çocukları da etkiliyor olabileceğini ortaya kovmuşlardır.