Facebook

Sözlük

know

verb

Türkçe'si bilmek; tanımak
Tür verb
Örnek Cümle
Today, scientists know that human beings learn atan astonishing rate during the first few months after birth.
Günümüzde bilim adamları, insanların doğumdan sonraki ilk birkaç ay boyunca şaşırtıcı bir hızda öğrendiklerini biliyorlar.