Facebook

Sözlük

knowing

adjective

Türkçe'si bilgili, anlayışlı
Tür adjective
Örnek Cümle
Using effective communication skills and knowing what you want is the recipe for strengthening a relationship.
Etkili iletişim becerilerini kullanmak ve ne istediğini bilmek, ilişkiyi güçlendirmenin bir yoludur.

Alternatif öneriler:

knowknow-how