Facebook

Sözlük

knowledge

noun

Türkçe'si bilgi
Tür noun
Örnek Cümle
Young people need education so as to acquire a good basis of knowledge on which they can build their future.
Gençlerin, geleceklerini üzerine kuracakları iyi bir bilgi temelini elde etmek için eğitime ihtiyaçları vardır.

Alternatif öneriler:

knowknow-how