Facebook

Sözlük

known as

phrase

Türkçe'si olarak bilinmek
Tür phrase
Örnek Cümle
During the 14th century about 25 million people died from a disease that became known as Black Death.
14. yüzyıl boyunca yaklaşık 25 milyon insan veba olarak bilinen hastalıktan ölmüştür.