Facebook

Sözlük

known

adjective

Türkçe'si bilinen,tanınan
Tür adjective
Örnek Cümle
He also became known as a poet and as perhaps the only physicist to write a novel.
O, ayrıca, bir ozan ve belki de roman yazarı tek fizikçi olarak tanındı.