Facebook

Sözlük

known

adjective

Türkçe'sibilinen,tanınan
Türadjective
Örnek Cümle
If my father had known you were in hospital, he would have visited you.
Babam (sizin) hastanede olduğunuzu bilmiş olsaydı sizi ziyaret ederdi.