Facebook

Sözlük

known

adjective

Türkçe'si bilinen,tanınan
Tür adjective
Örnek Cümle
William Carlos Williams is known primarily as a poet, but he occasionally wrote prose in the form of short stories, novels and essays.
William Carlos Williams öncelikle bir şair olarak tanınmaktadır; ancak zaman zaman kısa öyküler, romanlar ve denemeler biçiminde düz yazılar da yazmıştır.