Facebook

Sözlük

known

adjective

Türkçe'sibilinen,tanınan
Türadjective
Örnek Cümle
Little was known about his family.
Onun ailesi hakkında çok az şey biliniyordu.