Facebook

Sözlük

labour

verb

Türkçe'si uğraşmak,çabalamak
Tür verb
Örnek Cümle
The computer age is producing robot -machines which are directed by electronic brains and replace human labour in industrial operations.
Bilgisayar çağı, elektronik beyinler tarafından yönlendirilen ve endüstriyel işlemlerde insan gücünün yerini alan robot makineler üretmektedir.

noun

Türkçe'si çalışma,iş,emek
Tür noun
Örnek Cümle
It is concerned with the relationship of an employer and his individual employees as contrasted to labour relations which is concerned with an employer and groups of employees.
Bir işverenle işçi grubu arasındaki ilişkilerle ilgili iş ilişkilerine karşıt olarak (personel yönetimi) bir işverenle tek tek işçiler arasındaki ilişkilerle ilgilidir.

Alternatif öneriler:

labour forcelabour-saving