Facebook

Sözlük

labour

verb

Türkçe'siuğraşmak,çabalamak
Türverb
Örnek Cümle
structural problems and inefficiencies in the labour market.
iş piyasasındaki yapısal sorunlar ve verimsizlikler.

noun

Türkçe'siçalışma,iş,emek
Türnoun
Örnek Cümle
It is concerned with the relationship of an employer and his individual employees as contrasted to labour relations which is concerned with an employer and groups of employees.
Bir işverenle işçi grubu arasındaki ilişkilerle ilgili iş ilişkilerine karşıt olarak (personel yönetimi) bir işverenle tek tek işçiler arasındaki ilişkilerle ilgilidir.