Facebook

Sözlük

labour

verb

Türkçe'si uğraşmak,çabalamak
Tür verb
Örnek Cümle
The computer age is producing robot -machines which are directed by electronic brains and replace human labour in industrial operations.
Bilgisayar çağı, elektronik beyinler tarafından yönlendirilen ve endüstriyel işlemlerde insan gücünün yerini alan robot makineler üretmektedir.

noun

Türkçe'si çalışma,iş,emek
Tür noun
Örnek Cümle
Second, it provides labour opportunities and thus helps solve to a certain extent, the serious problem of unemployment.
İkincisi iş olanakları sağlar ve böylece bir ölçüde, ciddi işsizlik sorununun çözümüne yardımcı olur.

Alternatif öneriler:

labour forcelabour-saving