Facebook

Sözlük

lack

adjective

Türkçe'si yetersiz,eksik
Tür adjective
Örnek Cümle
The biggest barrier for women is a lack of confidence in their own potential and skills.
Kadınlar için en büyük engel kendi güç ve becerilerindeki güven eksikliğidir.

verb

Türkçe'si yoksun olmak
Tür verb
Örnek Cümle
Errors of measurement may arise through lack of skill in the operator or may be introduced through defects in the apparatus itself.
Ölçüm yanlışları operatörün beceri eksikliğinden ileri gelebilir ya da aracın kendisindeki bozukluklardan kaynaklanabilir.

noun

Türkçe'si eksiklik
Tür noun
Örnek Cümle
The challenge women-owned businesses mostly encounter is the lack of funding or having low revenues.
İş sahibi kadınların genellikle karşılaştığı güçlük fon eksikliği ya da düşük gelir almalarıdır.