Facebook

Sözlük

lack

adjective

Türkçe'siyetersiz,eksik
Türadjective
Örnek Cümle
The most common symptoms of excessive stress is fatigue, insomnia, and lack of motivation during the day.
Aşırı stresin en yaygın belirtileri yorgunluk, uykusuzluk ve gün boyunca motivasyon eksikliğidir.

verb

Türkçe'siyoksun olmak
Türverb
Örnek Cümle
A lack of both sunlight and vitamin D can result in a disease called rickets, which causes bones to soften and to be deformed.
D vitamini vücudun kendisi için üretebildiği tek vitamindir fakat bunu ancak yeterli gün ışığı varsa yapabilir.

noun

Türkçe'sieksiklik
Türnoun
Örnek Cümle
The challenge women-owned businesses mostly encounter is the lack of funding or having low revenues.
İş sahibi kadınların genellikle karşılaştığı güçlük fon eksikliği ya da düşük gelir almalarıdır.