Facebook

Sözlük

lack

adjective

Türkçe'si yetersiz,eksik
Tür adjective
Örnek Cümle
The challenge women-owned businesses mostly encounter is the lack of funding or having low revenues.
İş sahibi kadınların genellikle karşılaştığı güçlük fon eksikliği ya da düşük gelir almalarıdır.

verb

Türkçe'si yoksun olmak
Tür verb
Örnek Cümle
The key causes of obesity include eating too much, a lack of exercise and hereditary and genetic reasons.
Obezitenin anahtar sebepleri çok fazla yemeyi, egzersiz azlığını, kalıtsal ve genetik sebepleri içermektedir.

noun

Türkçe'si eksiklik
Tür noun
Örnek Cümle
It is widely said that 90% disputes occur due to lack of proper communication.
Tartışmaların %90 nının düzgün iletişim eksikliğinden kaynaklandığı yaygın bir şekilde söylenmektedir.