Facebook

Sözlük

lack

adjective

Türkçe'si yetersiz,eksik
Tür adjective
Örnek Cümle
It is widely said that 90% disputes occur due to lack of proper communication.
Tartışmaların %90 nının düzgün iletişim eksikliğinden kaynaklandığı yaygın bir şekilde söylenmektedir.

verb

Türkçe'si yoksun olmak
Tür verb
Örnek Cümle
The lack of evidence of negative effects doesn’t mean that new genetically modified foods are without risk.
Olumsuz etkilerin kanıtlarının yokluğu, genetiği değiştirilmiş gıdaların risksiz olduğu anlamına gelmez.

noun

Türkçe'si eksiklik
Tür noun
Örnek Cümle
The most common symptoms of excessive stress is fatigue, insomnia, and lack of motivation during the day.
Aşırı stresin en yaygın belirtileri yorgunluk, uykusuzluk ve gün boyunca motivasyon eksikliğidir.