Facebook

Sözlük

lack

adjective

Türkçe'si yetersiz,eksik
Tür adjective
Örnek Cümle
… a lack of awareness about the high suicide rate among the elderly…
yaşlılar arasındaki yüksek intihar oranıyla ilgili farkındalığın eksikliği

verb

Türkçe'si yoksun olmak
Tür verb
Örnek Cümle
It is widely said that 90% disputes occur due to lack of proper communication.
Tartışmaların %90 nının düzgün iletişim eksikliğinden kaynaklandığı yaygın bir şekilde söylenmektedir.

noun

Türkçe'si eksiklik
Tür noun
Örnek Cümle
Obesity is very common in the modern society due to poor eating habits and lack of exercise.
Obezite kötü beslenme alışkanlıkları ve egzersiz eksikliği nedeniyle modern toplumda çok yaygındır.