Facebook

Sözlük

lack

adjective

Türkçe'siyetersiz,eksik
Türadjective
Örnek Cümle
It is widely said that 90% disputes occur due to lack of proper communication.
Tartışmaların %90 nının düzgün iletişim eksikliğinden kaynaklandığı yaygın bir şekilde söylenmektedir.

verb

Türkçe'siyoksun olmak
Türverb
Örnek Cümle
The lack of evidence of negative effects doesn’t mean that new genetically modified foods are without risk.
Olumsuz etkilerin kanıtlarının yokluğu, genetiği değiştirilmiş gıdaların risksiz olduğu anlamına gelmez.

noun

Türkçe'sieksiklik
Türnoun
Örnek Cümle
It is widely said that 90% disputes occur due to lack of proper communication.
Tartışmaların %90 nının düzgün iletişim eksikliğinden kaynaklandığı yaygın bir şekilde söylenmektedir.