Facebook

Sözlük

land

verb

Türkçe'si(uçak) inmek,karaya çıkmak
Türverb
Örnek Cümle
Sustaining freshwater systems in the face of rapid changes in land use continue to be a major challenge in lake watersheds.
Arazi kullanımındaki hızlı değişiklikler karşısında tatlı su sistemlerini sürdürmek göl havzalarında büyük bir sorun olmaya devam ediyor.

noun

Türkçe'siarazi, toprak, kara; ülke
Türnoun
Örnek Cümle
If Esenboga Airport is clear off fog we'll land there.
Esenboğa hava alanında sis açılırsa oraya ineceğiz.