Facebook

Sözlük

land

verb

Türkçe'si (uçak) inmek,karaya çıkmak
Tür verb
Örnek Cümle
English land law, which has evolved continuously since the Middle Ages, is still complicated and difficult despite the changes introduced during the past century.
Orta çağdan beri sürekli ilerlemiş olan ingiliz toprak hukuku, geçen yüzyılda getirilen değişikliklere rağmen hala karmaşık ve zordur.

noun

Türkçe'si arazi, toprak, kara; ülke
Tür noun
Örnek Cümle
Global warming is basically the increase in the temperatures of the Earth's atmosphere, land masses and oceans.
Küresel ısınma temelde dünyanın atmosferinin, kara parçalarının ve okyanusların sıcaklığındaki artıştır.

Alternatif öneriler:

by landland on