Facebook

Sözlük

land

verb

Türkçe'si(uçak) inmek,karaya çıkmak
Türverb
Örnek Cümle
Since very little of its land is suitable for farming, Alaska imports about 90 percent of its food from the other states.
Topraklarının çok azı tarıma elverişli olduğu için Alaska yiyeceğinin yaklaşık yüzde doksanını diğer eyaletlerden ithal eder.

noun

Türkçe'siarazi, toprak, kara; ülke
Türnoun
Örnek Cümle
Our company, a partner in an international consortium and headquarters in Istanbul, is looking for water resources engineers who have at least ten years of experience in irrigation engineering and land development.
Uluslararası bir konsorsiyumun ortağı olan ve merkezi İstanbul’da bulunan şirketimiz, sulama mühendisliği ve arazi ıslahında en az on yıl tecrübesi olan su kaynakları mühendisleri aramaktadır.