Facebook

Sözlük

land

verb

Türkçe'si (uçak) inmek,karaya çıkmak
Tür verb
Örnek Cümle
found a land there that was already home to an advanced civilization.
1500 dolayında kuzeybatıdan istila eden Ariler, orada, ileri bir uygarlığı zaten barındırmakta olan bir ülke buldular.

noun

Türkçe'si arazi, toprak, kara; ülke
Tür noun
Örnek Cümle
Though the Balkan Peninsula has no important agricultural or industrial resources, it has been the scene of many conflicts because it is a part of the land bridge between Europe and Asia.
Balkan Yarımadası, önemli tarım veya sanayi kaynaklarına sahip olmamasına rağmen, Avrupa ile Asya arasındaki kara köprüsünün bir parçası olması nedeniyle pek çok çatışmaya sahne olmuştur.

Alternatif öneriler:

by landland on