Facebook

Sözlük

land

verb

Türkçe'si (uçak) inmek,karaya çıkmak
Tür verb
Örnek Cümle
In some countries the land is too poor to grow anything on.
Kimi ülkelerde toprak, üzerinde birşey yetiştirilemeyecek ölçüde verimsizdir.

noun

Türkçe'si arazi, toprak, kara; ülke
Tür noun
Örnek Cümle
Our company, a partner in an international consortium and headquarters in Istanbul, is looking for water resources engineers who have at least ten years of experience in irrigation engineering and land development.
Uluslararası bir konsorsiyumun ortağı olan ve merkezi İstanbul’da bulunan şirketimiz, sulama mühendisliği ve arazi ıslahında en az on yıl tecrübesi olan su kaynakları mühendisleri aramaktadır.

Alternatif öneriler:

by landland on