Facebook

Sözlük

language

noun

Türkçe'sidil, lisan
Türnoun
Örnek Cümle
Zurich, the most populous city of the country and the heart of Swiss banking, set up an advisory committee for the improvement of language teaching in its own schools.
Ülkenin en kalabalık kenti ve İsviçre bankacılığının kalbi olan Zürih, kendi okullarında dil öğretiminin iyileştirilmesi için bir danışma kurulu oluşturdu.

Alternatif öneriler:

body languageslang