Facebook

Sözlük

last

adjective

Türkçe'si son, sonuncu
Tür adjective
Örnek Cümle
As both candidates explicitly stressed during the last presidential campaign in America, the traditional distinction between foreign and domestic policy is gradually vanishing.
Amerika'daki son başkanlık kampanyası sırasında her iki adayın da açıkça vurguladığı gibi, dış ve iç politika arasındaki geleneksel ayrılık giderek kaybolmaktadır.

adverb

Türkçe'si son olarak,son kez
Tür adverb
Örnek Cümle
He might have been working here last year, but I don't know.
Geçen yıl burada çalışıyor olabilir, fakat ben bilmiyorum.

verb

Türkçe'si sürmek, devam etmek
Tür verb