Facebook

Sözlük

last

adjective

Türkçe'si son, sonuncu
Tür adjective
Örnek Cümle
Many critics think that his new novel is an excellent contribution to the list of distinctive novels of the last ten years.
Çoğu eleştirmen, onun yeni romanının son on yılın seçkin romanlar listesine mükemmel bir katkı olduğunu düşünüyor.

adverb

Türkçe'si son olarak,son kez
Tür adverb

verb

Türkçe'si sürmek, devam etmek
Tür verb
Örnek Cümle
You have made the same mistake as last time.
Geçen seferkiyle aynı hatayı yaptın.