Facebook

Sözlük

last

adjective

Türkçe'si son, sonuncu
Tür adjective
Örnek Cümle
On the last day of the summit, the leaders called for a number of collective actions to ensure the stability and growth of the global economy.
Zirvenin son gününde liderler, küresel ekonominin istikrarını ve büyümesini sağlama almak için bir dizi ortak girişim kararı aldı.

adverb

Türkçe'si son olarak,son kez
Tür adverb
Örnek Cümle
If you don't mind we will compare notes before the last candidate comes in.
Sizin için sakıncası yoksa, son aday girmeden notları karşılaştıracağız.

verb

Türkçe'si sürmek, devam etmek
Tür verb
Örnek Cümle
Despite the explosion of stock-market wealth over the last decade, the most valuable asset most Americans own is their home.
Geçen on yıl içinde borsadan edinilen servet patlamasına rağmen, çoğu Amerikalının sahip olduğu en değerli varlık evidir.