Facebook

Sözlük

last

adjective

Türkçe'si son, sonuncu
Tür adjective
Örnek Cümle
The evidence suggests that the boom in the home computers, which has been helping the industry’s growth for the last two years, may be slowing down.
Kanıtlar, son iki yıldır sanayiinin büyümesini sağlayan ev bilgisayarlarındaki patlamanın durulmakta olabileceğini gösteriyor.

adverb

Türkçe'si son olarak,son kez
Tür adverb
Örnek Cümle
Germany‘s far-right National Democratic Party upset the other parties by winning nearly 10 percent of the votes in the economically depressed state of Saxony last year.
Almanya‘nın aşırı sağ Ulusal Demokratik Partisi, geçen yıl, ekonomik olarak geri kalmış Saksonya eyaletinde, oyların hemen hemen yüzde onunu kazanarak diğer partilerin canını sıktı.

verb

Türkçe'si sürmek, devam etmek
Tür verb
Örnek Cümle
In the 'Death Valley' region of California and Nevada, large interconnected lakes formed, as glaciers melted at the end of the last ice age.
Kaliforniya ve Nevada'nın 'Ölüm Vadisi' bölgesinde, son buzul çağının bitiminde buzullar eriyince birbirleriyle bağlantılı büyük göller oluşmuştur.