Facebook

Sözlük

last

adjective

Türkçe'si son, sonuncu
Tür adjective
Örnek Cümle
In the article it is explained how international aid to developing countries has grown over the last few years.
Makalede, gelişmekte olan ülkelere yapılan uluslararası yardımın son birkaç yıl içinde ne denli arttığı açıklanmaktadır.

adverb

Türkçe'si son olarak,son kez
Tür adverb
Örnek Cümle
He broke his leg last week.
Geçen hafta bacağını kırdı.

verb

Türkçe'si sürmek, devam etmek
Tür verb
Örnek Cümle
Why, after all, should the critic have the last word?
Hem, son söz neden eleştirmenin olsun ki?