Facebook

Sözlük

last

adjective

Türkçe'sison, sonuncu
Türadjective
Örnek Cümle
The cost of living index rose by 10 per cent last year.
Hayat pahalılığı endeksi geçen yıl yüzde on dolaylarında arttı.

pronoun

Türkçe'sisonuncu
Türpronoun
Örnek Cümle
I couldn’t get through to my father last night to tell him of my plans.
Planlarımdan kendisine söz etmek için dün gece babamla irtibat kuramadım.

adverb

Türkçe'sison olarak,son kez
Türadverb
Örnek Cümle
The cost of living index rose by 10 per cent last year.
Hayat pahalılığı endeksi geçen yıl yüzde on dolaylarında arttı.

verb

Türkçe'sisürmek, devam etmek
Türverb
Örnek Cümle
In the article it is explained how international aid to developing countries has grown over the last few years.
Makalede, gelişmekte olan ülkelere yapılan uluslararası yardımın son birkaç yıl içinde ne denli arttığı açıklanmaktadır.