Facebook

Sözlük

last

adjective

Türkçe'sison, sonuncu
Türadjective
Örnek Cümle
The cost of living index rose by 10 per cent last year.
Hayat pahalılığı endeksi geçen yıl yüzde on dolaylarında arttı.

adverb

Türkçe'sison olarak,son kez
Türadverb
Örnek Cümle
Ten years ago there was not enough electricity available in the region to support the extraordinary growth we have experienced over the last two years.
On yıl önce, bölgede son iki yılda yaşadığımız olağanüstü büyümeyi destekleyecek yeterli elektrik mevcut değildi.

verb

Türkçe'sisürmek, devam etmek
Türverb
Örnek Cümle
The study we have carried out demonstrates that the number of those living in the suburbs of big cities tripled during the last ten years.
Yaptığımız çalışma, büyük kentlerin banliyölerinde yaşayanların sayısının son on yılda üç katına çıktığını göstermektedir.