Facebook

Sözlük

late

adjective

Türkçe'si geç; son, sonları; rahmetli
Tür adjective
Örnek Cümle
The late nineteenth century in Spain was a period of national decline, along with anarchism developing as a response to widespread political corruption.
İspanya’da on dokuzuncu yüzyıl sonları, yaygın siyasal yolsuzluklara bir tepki olarak gelişen anarşizmle birlikte ulusal bir çöküş dönemiydi.

adverb

Türkçe'si son zamanlarda,geç
Tür adverb
Örnek Cümle
If my girlfriend should ring, tell her I'll be a bit late this evening.
Kız arkadaşım telefon edecek olursa ona bu akşam birazcık gecikeceğimi söyleyin.