Facebook

Sözlük

late

adjective

Türkçe'si geç; son, sonları; rahmetli
Tür adjective
Örnek Cümle
We will be working late at the office this evening, so we won't be able to get home till about ten o'clock.
Bu akşam büroda geç vakte kadar çalışıyor olacağız, bu nedenle saat 10'a kadar eve gelemiyeceğiz.

adverb

Türkçe'si son zamanlarda,geç
Tür adverb
Örnek Cümle
Scientists estimated that, since the late 19th century there was a real increase in the global surface temperature.
Bilim adamları 19. yüzyılın sonlarından beri küresel yüzey ısınmasında gerçek bir artış olduğunu tahmin ediyorlardı.