Facebook

Sözlük

late

adjective

Türkçe'si geç; son, sonları; rahmetli
Tür adjective
Örnek Cümle
From the late sixteenth century onwards, humanism began to be perceived as a system of education, based on the classical tradition.
On altıncı yüzyılın sonlarından itibaren, hümanizm, klasik geleneğe dayalı bir eğitim sistemi olarak görülmeye başladı.

adverb

Türkçe'si son zamanlarda,geç
Tür adverb
Örnek Cümle
When General Franco died late in 1975 after a prolonged illness, his dictatorship, which had lasted for years, finally came to an end.
General Franco, uzun süren bir hastalıktan sonra 1975 sonlarında ölünce, yıllarca sürmüş olan diktatörlüğü nihayet sona erdi.