Facebook

Sözlük

latter

noun

Türkçe'siikincisi,sonuncusu
Türnoun
Örnek Cümle
Chemistry, as a field of study based on scientificprinciples, came into being in the latter part of theeighteenth century.
Bilimsel ilkelere dayalı bir çalışma alanı olarak kimya, on sekizinci yüzyılın son bölümünde ortaya çıkmıştır.