Facebook

Sözlük

lead to

phrasal verb

Türkçe'si sebep olmak ,yol açmak
Tür phrasal verb
Örnek Cümle
It remains to be seen whether expanding trade ties will lead to an improvement in diplomatic relations.
Genişleyen ticari bağlantıların diplomatik ilişkilerde bir iyileşme sağlayıp sağlamayacağı zamanla görülecek.

Alternatif öneriler:

leadlead onlead up to