Facebook

Sözlük

lead to

phrasal verb

Türkçe'si sebep olmak ,yol açmak
Tür phrasal verb
Örnek Cümle
Malthus claimed in essence that, if a population increased faster than the means of subsistence, this would lead to lower living standards.
Malthus , öz olarak , eğer nüfus geçim imkanlarından daha hızlı artarsa, bunun daha düşük bir yaşam düzeyine yol açacağını iddia ediyordu.

Alternatif öneriler:

leadlead onlead up to