Facebook

Sözlük

lead to

phrasal verb

Türkçe'si sebep olmak ,yol açmak
Tür phrasal verb
Örnek Cümle
The effect of a change in weather on plant growth may lead to food and water shortages in some countries.
Havadaki bir değişikliğin bitki büyümesi üzerindeki etkisi, bazı ülkelerde gıda ve su kıtlığına yol açabilir.

Alternatif öneriler:

leadlead onlead up to