Facebook

Sözlük

lead to

phrasal verb

Türkçe'si sebep olmak ,yol açmak
Tür phrasal verb
Örnek Cümle
Inequalities of income lead to inequalities in access to health care.
Gelir eşitsizlikleri sağlık hizmetlerine erişimde eşitsizliklere sebep olur.

Alternatif öneriler:

leadlead onlead up to