Facebook

Sözlük

lead to

phrasal verb

Türkçe'si sebep olmak ,yol açmak
Tür phrasal verb
Örnek Cümle
About fifty different vitamins have been identified and a deficiency in many of these can lead to illness.
Elli dolayında değişik vitamin belirlenmiştir ve bunların birçoğundaki eksilik.

Alternatif öneriler:

leadlead onlead up to