Facebook

Sözlük

lead

verb

Türkçe'si götürmek, öncülük etmek
Tür verb
Örnek Cümle
During World War II many Britons believed that Churchill was clearly the man to lead the country to final victory, but few expected him to go on after the war.
II. Dünya Savaşı sırasında pek çok İngiliz, Churchill‘in kesinlikle ülkeyi nihaî zafere götürecek kişi olduğuna inanıyor, ancak çok azı onun savaştan sonra devam etmesini umuyordu.

noun

Türkçe'si önderlik; kurşun
Tür noun
Örnek Cümle
There are a number of problems that can arise from snoring that can actually lead to very serious health problems.
Aslında çok ciddi sağlık sorunlarına yol açabilecek, horlamadan meydana gelen birçok problem vardır.

Alternatif öneriler:

lead onlead tolead up to