Facebook

Sözlük

lead

verb

Türkçe'si götürmek, öncülük etmek
Tür verb
Örnek Cümle
About fifty different vitamins have been identified and a deficiency in many of these can lead to illness.
Elli dolayında değişik vitamin belirlenmiştir ve bunların birçoğundaki eksilik.

noun

Türkçe'si önderlik; kurşun
Tür noun
Örnek Cümle
In both cases, they can lead to side effects that are harmful or even fatal.
Her iki durumda da zararlı ve hatta ölümcül olan yan etkilere sebep olabilir.

Alternatif öneriler:

lead onlead tolead up to