Facebook

Sözlük

leader

noun

Türkçe'siönder,lider
Türnoun
Örnek Cümle
The most important role of any leader is to find and keep the best staff, who can support their vision.
Bir liderin en önemli rolü, görüşlerini destekleyebilecek en iyi personeli bulmak ve tutmaktır.

Alternatif öneriler:

leader writerleadership