Facebook

Sözlük

leader

noun

Türkçe'siönder,lider
Türnoun
Örnek Cümle
The election results have revealed a dissatisfaction with the party in general rather than with the leader himself.
Seçim sonuçları, liderin kendisinden çok genel olarak partiye karşı duyulan bir hoşnutsuzluğu ortaya çıkarmıştır.

Alternatif öneriler:

leader writerleadership