Facebook

Sözlük

leader

noun

Türkçe'si önder,lider
Tür noun
Örnek Cümle
Speaking for 25 nations and bringing togethertheir considerable voice and influence, theEuropean Union is a leader in global efforts toprotect human rights.
25 ulus adına konuşan ve onların güçlü sesini ve nüfuzunu birleştiren Avrupa Birliği, insan haklarını koruma amaçlı küresel çabaların bir lideridir.

Alternatif öneriler:

leadlead onlead tolead up to